1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
 

Facebook

  • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

  • Baner

Strukturni fondovi

  • Baner

Gruntovnica i katastar

  • Baner

Arkod

  • Baner

O nama

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

 

Općina Jagodnjak smještena je u zapadnom dijelu Baranje, odnosno sjevernom dijelu Osječko-baranjske županije. Na sjeveru i zapadu graniči s Općinom Petlovac i Gradom Beli Manastir, na istoku graniči s općinama Čeminac i Darda, a na jugu graniči s Općinom Petrijevci i Gradom Valpovo, od kojih je odvojena rijekom Dravom. Općina ima površinu 104,9 km2, i zauzima 2,5 % površine Osječko-baranjske županije. U strukturi površina prema namjeni apsolutno prevladavaju površine poljoprivrednog zemljišta (oranice: oko 7 900 ha, šume: oko 1 600 ha).

STANOVNIŠTVO

Prema popisu iz 2011. godine na području Općine živjelo je 2 023 stanovnika u 738 kućanstava.
Najbrojniji su Srbi (preko 65,89 %), zatim slijede Hrvati, Madžari i Romi, dok je udio ostalih etničkih grupa (Nijemci, Bošnjaci, Makedonci, Crnogorci, itd.) simboličan.
Prema vjeroispovijesti najbrojniji su pripadnici Srpske pravoslavne crkve (preko 71,58 %). Drugi po brojnosti su katolici. Udio ostalih religija i ateista je minimalan.


NASELJA

JAGODNJAK
Selo, i sjedište istoimene općine, smješteno je 25 km sjeverozapadno od Osijeka, i 17 km (cestom) južno od Belog Manastira. Nalazi se na županijskoj cesti Ž4041 (D517 - Bolman - Novi Bolman - Jagodnjak - Novi Čeminac - Uglješ - Švajcarnica /D7/).
Naselje Jagodnjak 2011. godine imalo je 1 299 stanovnika.


BOLMAN/NOVI BOLMAN
Nalazi se 8 km sjeverozapadno od Jagodnjaka, 32 km od Osijeka i 12 km od Belog Manastira. Također se nalazi na županijskoj cesti Ž4041 (D517 - Bolman - Novi Bolman - Jagodnjak - Novi Čeminac - Uglješ - Švajcarnica /D7/).
Zajedno, Bolman i Novi Bolman imaju 642 stanovnika (Bolman: 520, Novi Bolman: 122).


MAJŠKE MEĐE

Naselje se nalazi 2 km jugozapadno od Bolmana. Majške Međe su najmanje mjesto u Općini - 82 stanovnika.


GOSPODARSTVO

Gospodarsku osnovu Općine Jagodnjak čine ratarstvo, stočarstvo, proizvodnja stočne hrane, građevinarstvo i trgovina.
Od većih privrednih subjekata u Jagodnjaku djeluje firma Agronom sa silosima i mješaonicom stočne hrane, građevinsko poduzeće Kale i dvije velike i moderne Agrokorove farme u Brod Pustari, a u Majškim Međama silosi poduzeća Fermopromet. Dio poljoprivrednih površina u Općini Jagodnjak obrađuje Belje.
U zadnje vrijeme došlo je do ukrupnjavanja posjeda u rukama obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kroz otkup i povrat državne zemlje, a s ciljem racionalinijeg i rentabilnijeg poslovanja. Ukupno je privatizirano oko 1100 ha državne zemlje, a oko 3000 ha Općina daje u zakup. Općina Jagodnjak, iako mala, spada u vodeće proizvođače mlijeka u Osječko-baranjskoj županiji.
Naravno, ukrupnjavanje posjeda je neminovnost, ali ima i slabu stranu. Naime, mali i srednji poljoprivredni proizvođači sve više tavore ili propadaju, jer im je dohodovnost niska. To dovodi do velike nezaposlenosti stanovništva i iseljavanja.
Otvaranje nekoliko uspješnih malih i srednjih poduzeća na području Općine Jagodnjak fenomen je novijeg datuma. Novoosnovana poduzeća zapošljavaju ljude i djelomično rješavaju problem nezaposlenosti nastao umnogome kao rezultat masovnih otpuštanja na Belju.


INFRASTRUKTURA

Općina Jagodnjak ima osnovnu komunalnu i društvenu infrastrukturu: većina ulica u selima su asfaltirane, opskrbu strujom, javnu rasvjetu, poštu, matičnu školu s dvije područne škole (oko 200 učenika), zdravstvenu i veterinarsku ambulantu, a veći dio ima riješenu vodoopskrbu. Proteklih godina izgrađene su dvije mrtvačnice, pješačka staza Bolman - Novi Bolman, dječja igrališta, očišćeni su kanali III I IV reda te izgrađen vodovod u Jagodnjaku i Bolmanu/Novom Bolmanu. Izgrađena je nastavno-sportske dvorane pri Osnovnoj školi u Jagodnjaku. Realizacijom projekta izgradnje WLAN-a, Općina je dobila vrijednu informatičku infrastrukturu. Dosta je rađeno na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta - ulica u selima Općne: izgrađena je cesta Jagodnjak-Zornice, Jagodnjak - Brod Pustra, Bolman - Majške Međe, asfaltirano je više ulica u Bolmanu, Jagodnjaku i Majškim Međama, parkinzi, nogostupi u Bolmanu, ograđeno je groblje u Bolmanu, izgrađeni su magistralni vodoopskrbni cjevovod i vodotoranj, a uvelike se radi na priključivanju domaćinstava na vodovodnu mrežu. Rekonstruiran je, također, dječji vrtić u Jagodnjaku, obnovljeni i energetski poboljšani društveni domovi Jagodnjaku i Bolmanu, Zdravstvena ambulanta i zgrada Osnovne škole u Jagodnjaku. Izgrađena je nova, energetski učinkovita javna rasvjeta u Jagodnjaku, a u pripremi je izgradnja javne rasvjete Bolmanu. Plinifikacija je završena u svim naseljima Općine. Izgrađena je ulica Zmaj Jove Jovanovića i Vijenac Nikole Tesle u Jagodnjaku,  asfaltirana ulica Vuka Karadžića u Bolmanu, izgrađen je društveno-vatrogasni dom u Jagodnjaku, proveo se projekt iz Programa zapošljavanja žena "Imam jednu želju", počelo je provođenje projekta "Zajedno u zajednici u općini Jagodnjak - uključivanje starijih osoba u zajednicu",  sanirano je i zatvoreno odlgalište otpada "Jagodnjak 1". Općina i Komunalno-trgovačko društvo Gmajna značajno su bolje opremljeni s komunalnim strojevima i opremom. Nabavljeni su traktor i vozila, multifunkcionalni strojevi i oprema, prikolica, malčer, ralica, kante i kontejneri, itd., čime je znatno unaprijeđen komunalni standard na području Općine.

Uprkos naslijeđenoj slaboj infrastrukturi, napori Općine da uhvati korak s vremenom u domeni komunalne i društvene infrastrukture urodili su plodom. Naravno da je to preduvjet da se zadrži stanovništvo i olakša gospodarski razvoj.

Izgradnja Koridora 5C, koji će prolaziti tik uz Jagodnjak, sigurno će doprinijeti većoj atraktivnosti naselja Jagodnjak, Općine i regije u cjelini.

HISTORIJA

Za vrijeme vladavine Turaka Baranjom dolaze prvi Srbi u područje današnje Općine Jagodnjak, da bi se naseljavanje nastavilo seobom Arsenija Čarnojevića, i dalje tokom prve polovice 18. vijeka. Tridesetih godina 18. vijeka doseljavaju se Nijemci. Pred kraj II svjetskog rata veći dio Nijemaca napušta područje današnje Općine, a 1946. godine doseljavaju se srpske porodice sa područja Banije, iz okoline Kostajnice, Gline, Petrinje i Dvora na Uni. Poslije njih doseljavaju se i porodice iz Međimurja, Zagorja i Bosne.

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko