1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Zeleni otoci u općini Jagodnjak

zeleni otoci

U skladu sa " Zakonom o zaštiti okoliša " općina Jagodnjak postavila je pet "zelenih otoka" za selektivno prikupljanje otpada na koje možete odložiti: papir, plastiku, tekstil, metal i staklo. 

Podsjetimo !!! 

Selektivno prikupljanje otpada je izuzetno važno za zaštitu okoliša, jer se na taj način omogućava sakupljanje korisnih sirovina koje se mogu ponovo iskoristiti.

 

 

 

Lokacije zelenih otoka za odlaganje otpada :

Jagodnjak :

 B.Kidriča 100.  ( iza zgrade općine)

Jovana Jovanovića Zmaja. (kod mljekare)

Novi Bolman :

B.Kidriča (kod autobusne stanice)

Bolman : 

Save Kovačevića (iza zgrade doma kulture)

Majške Međe :

Jovana Jovanovića Zmaja (na ulazu u selo kod dvorca)

 

 

Vodič za ulagače - ukratko

Vodič za ulagače - HR/EN

test-1