1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
 

Facebook

  • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

  • Baner

Strukturni fondovi

  • Baner

Gruntovnica i katastar

  • Baner

Arkod

  • Baner

Red

Petak, 23 Veljača 2024 02:35

Komunalni red

Komunalni red - Pravila ponašanja

Sitni komunalni otpad

Svakog petka koncesionar "Baranjska čistoća" vrši odvoz komunalnog smeća na deponiju u Belom Manastiru. Kante izgurate ispred kuće.

Građevinski otpad

Prijaviti građevinski otpad komunalnom redaru u Općini (telefon: 745 066).
Građani su dužni odvesti građevinski otpad svakog petka od 9:00 - 13:00 h u rupe na odlagalištima otpada uz prisustvo komunalnog redara.
Može se odlagati i na lenije, ali pod nadzorom komunalnog redara.

Bijela tehnika, namještaj, staklo i plastika

"Baranjska čistoća" odvozi metalni otpad, staru bijelu tehniku, staklo i namještaj nekoliko puta godišnje. Općina obavještava "Baranjsku čistoću" da je sakupljena dovoljna količina navedenog otpada, i oni dolaze. Građani se unaprijed obavještavaju o vremenu dolaska.

Metalni otpad

Obično Romi otkupljuju metalni otpad. Prodajte ga, ili poklonite, Romima.

Okominje, granje, kukuruzovina

Idu na odlgališta otpada. Ne odlagati na lenije, u kanale, itd.

Uginule životinje

Kad ugine životinja vlasnik je dužan obavijestiti komunalnog redara, i on će mu dati sve upute. Naravno, mora se obratiti i veterinaru, koji je liječio životinju

Kazne za nepridržavanje

Za nepridržavanje pravila ponašanja prilikom odlaganja otpada slijedi prijava prekršajnom sudu, a kazne su za pravne osobe od 2 000 kn naviše, a za fizička lica od 1 000 kn naviše.
Nepridržavanje pravila ponašanja za odlaganje uginulih životinja povlači prijave prekršajnom sudu, policiji i veterinarskoj inspekciji. Kazne su drastične.

Drvored

Domaćinstvo koje ima ispred kuće drveće na javnoj površini dužno je okresati grane koje smetaju prolaznicima. Ukoliko se ne pridržavate, radnik Općine će okresati granje, a Općina će Vam ispostaviti račun.

Slivni kanali i propusti ispod ćuprija

Domaćinstva koja imaju slivni kanal i propuste ispod ćuprija dužna su da ih drže u redu: kanal pokošen i očišćen, a propusti u funkciji. Ukoliko se ne pridržavate, radnik Općine će to uraditi umjesto Vas, a Općina će Vam ispostaviti račun.


Sanacija smetlišta


Na podrucju Općine ne postoji registrirano odlagalište otpada, tako da se otpad odlaže na neregistrirana odlagališta - divlje deponije oko naselja Jagodnjak,
Bolman i Majške Međe. Postoji pet većih lokacija na koja se neovlašteno odlaže otpad. Prema Planu prostornog uređenja Općine Jagodnjak, predviđeno je jedno odlagalište otpada kod Jagodnjaka (Pijeskovi, Jagodnjak 1) za cijelu Općinu (za građevinski otpad, i slično). Postojeće lokacije su neadkvatne, pa ih treba sanirati i zatvoritit, a otpad sa svih odlagališta preseliti na prostor pomenutog odlagališta kod Jagodnjaka, uz prethodno razvrstavanje otpada. U tom smislu napisana je Ponuda Fondu za zaštitu okoliša po Natječaju fonda za sufinanciranje saniranja i uređivanja odlagališta otpada. Na pomenutoj lokaciji, izgradilo bi se i reciklažno dvorište, gdje bi se otpad razvrstavao i odvozio na reciklažu. Ove mjere su u skladu s nedavno usvojenim Planom gospodarenja otpadom. Inače, Općina svake godine financira sanaciju divljih deponija: zatrpavanje otpada u postojeće rupe i kopanje novih, jer stanovništvo, uglavnom, neovlašteno dovozi otpad, iako postoje upozorenja na svakom divljem odlagalištu. Koncesiju za odvoz komunalnog otpada ima firma "Baranjska čistoća" iz Belog Manastira.

Kanali 3. i 4. reda

U 2006. god. obavljeni su značajni radovi na projektu uređenja kanalske mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje na području Općine Jagodnjak. Osječko-baranjska županija sufinancirala je projekt s 486 000 kn, udio Općine Jagodnjak bio je 400 000 kn, a Belja 500.000 kn. Značajna sredstva uložilo je državno javno poduzeće "Hrvatske vode". Očišćeno je oko 15 km kanala III i IV reda na području Općine. Uređenje kanalske mreže bit će nastavljeno i dalje.

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko