1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1
 • Previous
 • Next
 • Galerija slika spomen sobe bolmanske bitke
 

Facebook

 • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

 • Baner

Strukturni fondovi

 • Baner

Gruntovnica i katastar

 • Baner

Arkod

 • Baner

OBAVIJEST o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Jagodnjak

Autor Admin

26 Listopad 2021

U periodu od 28.10. do 04.11.2021. godine provoditi će se sustavna deratizacija u naseljima Općine Jagodnjak. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glogavci ( na puteve njihovog kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve neciljane skupine).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:

- sva naselja Općine, počevši od naselja Majške Međe, Bolman, Novi Bolman i Jagodnjak

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

1. Trgovački naziv: PESTRIX ŽITNI MAMAC PRO

 • aktivna tvar: brodifakum
 • otrovnost: biocid
 • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina

PRIZNJANJE ZA PRORAČUNSKU TRANSPARENTNOST

Autor Admin

13 Listopad 2021

Općina Jagodnjak dobila je PRIZNANJE za obračunsku transparentnost u razdoblju studeni 2020. -  travanj 2021. od Instituta za javne finansije

 

R.Br. Općina Županija

Br. stanovnika 2011.

Ukupno EU fodnovi 2017 Ukupno EU fondovi 2020 TREND 2017-2020 (broj)
1 Perušić Ličko-senjska 2.638 68.000 16.704.944 16.636.944
2 Podstrana Splitsko-dalmatinska 9.129 0 13.828.613 13.828.613
3 Matulji Primorsko-goranska 11.246 0 12.742.443 12.742.443
4 Nijemci Vukovarsko-srijemska 4.705 520.462 10.816.841 10.296.379
5 Rešetari Brodsko-posavska 4.753 316.061 9.763.446 9.447.385
6 Drenovci Vukovarsko-srijemska 5.174 0 8.624.915 8.624.915
7 Sveti Ivan Žabno Koprivničko-križevačka 5.222 0 8.293.777 8.293.777
8 Čepin Osječko-baranjska 11.599 0 7.987.144 7.987.144
9 Vinodolska Općina Primorsko-goranska 3.577 135.715 7.857.860 7.722.145
10 Jagodnjak Osječko-baranjska 2.023 0 7.255.829 7.255.829
R.br. Općina Županija Br. stanovnika 2011 Ukupno EU fondovi 2020 Udio povučenih sredstava u ukupno povučenim
1 Perušić Ličko-senjska 2.638 16.704.944 6.332,43
2 Fužine Primorsko-goranska 1.592 6.632.029 4.165,85
3 Primorski dolac Splitsko-dalmatinska 770 3.016.567 3.917,62
4 Sućuraj Splitsko-dalmatinska 463 1.763.145 3.808,09
5 Jasenovac Sisačko-moslavačka 1.997 7.581.573 3.796,48
6 Vrbnik Primorsko-goranska 1.260 4.628.099 3.673,09
7 Šandrovac Bjelovarsko-bilogorska 1.776 6.519.675 3.670,99
8 Sutivan Splitsko-dalmatinska 822 3.008.320 3.659,76
9 Jagodnjak Osječko-baranjska 2.023 7.255.829 3.586,67
10 Vrsar Istarska  2.162 7.089.496 3.279,14

*Općina Jagodnjak je osim navedenih sredstava iz EU fondova povukla i 6.959.53,40 kuna na ime Projekta Izgradnje i opremanja društveno vatrogasnog doma u Jagodnjaku čiji je nosilac projekta bilo dobrovoljno vatrogasno društvo Jagodnjak 

Privrednikov Natječaj za dodjelu stipendija školske/akademske 2021/2022 godine

Autor Admin

23 Rujan 2021

Srpsko privredno društvo PRIVREDNIK i ove školske/akademske godine raspisuje natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz dva fonda:

Natječaji za oba Fonda otvoreni su od 23.09. do 18.10.2021. godine

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko

Anketa - kulin

Volite li jesti kulin?

 

 


  Rezultati