1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1
  • Previous
  • Next
  • Galerija slika spomen sobe bolmanske bitke
 

Facebook

  • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

  • Baner

Strukturni fondovi

  • Baner

Gruntovnica i katastar

  • Baner

Arkod

  • Baner

Zahtjev za naknadu troškova stanovanja

Autor Admin

29 Rujan 2022

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Općine Jagodnjak, da do 30.11.2022. godine podnesu zahtjev za naknadu troškova stanovanja za  2022. godinu na obrascu u prilogu.

Korisnici imaju pravo na naknadu za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade

 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA STANOVANJA

Savjetovanje s javnošću

Autor Admin

31 Ožujak 2022

 Plan savjetovanja s javnošću 2024 (.pdf)

Proračun za 2024. godinu prijedlog

Izvješće o savjetovanju s javnošću(.pdf)

Prijedlog proračuna za 2024. godinu s izvršenjim i projekcijama (.pdf)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću (.doc)

Savjetovanje Proračun Općine Jagodnjak za 2024. god. (.doc)

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu odluke o izvršavanju proračuna općine Jagodnjak 

Izvješće o savjetovanju s javnošću (.pdf)

Odluka o izvršenju proračuna  prijedlog (.doc)

Obrazac sudjelovanja (.doc)

SAvjetovanje odluka o izvršenju proračuna općine Jagodnjak 2023(.doc)

Savjetovanje s javnošću Izmjene i dopune poslovnika općinskog vijeća

Obrazac sudjelovanja (.doc)

Izmjene i dopune (.doc)

Savjetovanje s javnošću (.doc)

Savjetovanje s javnošću o unutarnjem redu JLS-a

Obrazac sudjelovanja (.doc)

Prijedlog odluke (.doc)

Savjetovanje tekst (.doc)

Izvješće (.pdf)

Savjetovanje s javnošću o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja

Odluka o izmjenama i dopunama broj 2 odluke o komunalnom redu

Savjetovnje odluka o izm i dop broj 2 odluke o komunalnom redu

Izvješće o savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnom redu

 

 

Savjetovanje s javnošću o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnog doprinosu

Savjetovanje - Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnom doprinosu

 

 

 

 

 

 

 

Donošenje Proračuna Općine Jagodnjak za 2023. godinu

 

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonska obveza propisana Zakonom o proračunu: Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 31. točka 2. Statuta Općine Jagodnjak           („Službeni glasnik“ broj 02/21.), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Proračun Općine Jagodnjak za 2023. godinu, na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Proračunom Općine Jagodnjak za 2023. godinu.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 10.11.2022. – 09.12.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Proračuna dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

 

 IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA (.pdf)

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU (.doc)

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023. (.pdf)

___________________________________________________________________________________

Izvješće o savjetovanju s javnošću o izvršavanju proračuna

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jagodnjak za 2023. godinu

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonska obveza propisana Zakonom o proračunu: Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 31. točka 2. Statuta Općine Jagodnjak           („Službeni glasnik“ broj 02/21.), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Jagodnjak za 2023. godinu, na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Jagodnjak za 2023. godinu.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 28.10.2022. – 27.11.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

 

__________________________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću - koeficijent za obračun plaće službenika

 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonska obveza propisana Zakonom o plaćama: Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.), u skladu sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10., 125/14.) te Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni glasnik“ Općine Jagodnjak broj 4/20., 1/21.) Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Jagodnjak, na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Jagodnjak.

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 28.10.2022. – 27.11.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Prijedlog odluke

 

Izvješće o savjetovanju s javnošću 

 

________________________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću - odluka o socijalnoj skrbi

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Sukladno odredbama članka 287. točka 3., članka 289. stavka 1. i stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne Novine“ broj 18/22., 46/22., 119/22.), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Odluku o socijalnoj skrbi , na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o socijalnoj skrbi.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 26.10.2022. – 25.11.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU (.doc)

Prijedlog odluke (.doc)

 Izvješće o savjetovanju s javnošću

__________________________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću - vrijednost boda komunalne naknade

Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonska obveza propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu: Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18 - Odluka USRH, 32/20.), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Odluku o visini vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu , na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o visini vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 26.10.2022. – 25.11.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

 

Obrazac sudjelovanja (.doc)

Prijedlog odluke (.doc)

 

Izvješće o savjetovanju s javnošću

 ________________________________________________________________________________ 

Izvješće o savjetovanju s javnošću 

Kodeks ponašanja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

 

 

Javna rasprava - III izmjena i dopuna PPUO

Autor Admin

02 Lipanj 2022

 

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Jagodnjak

Ostalu dokumentaciju možete pogledati na poveznici !!!

 

Izvješće s javne rasprave.doc

Izvješće s javne rasprave_compressed.pdf                                             

Program u sklopu dana Općine Jagodnjak

Autor Admin

18 Svibanj 2022

Plakat_Kulinijada_A3plus

HZMO - isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine

Autor Admin

12 Travanj 2022

U prilogu dostavljamo informaciju vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko

Anketa - kulin

Volite li jesti kulin?

 

 


  Rezultati