1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1
 • Previous
 • Next
 • Galerija slika spomen sobe bolmanske bitke
 

Facebook

 • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

 • Baner

Strukturni fondovi

 • Baner

Gruntovnica i katastar

 • Baner

Arkod

 • Baner

OBAVIJEST o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Jagodnjak

Autor Admin

26 Listopad 2021

U periodu od 28.10. do 04.11.2021. godine provoditi će se sustavna deratizacija u naseljima Općine Jagodnjak. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glogavci ( na puteve njihovog kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve neciljane skupine).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:

- sva naselja Općine, počevši od naselja Majške Međe, Bolman, Novi Bolman i Jagodnjak

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

1. Trgovački naziv: PESTRIX ŽITNI MAMAC PRO

 • aktivna tvar: brodifakum
 • otrovnost: biocid
 • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina

PRIZNJANJE ZA PRORAČUNSKU TRANSPARENTNOST

Autor Admin

13 Listopad 2021

Općina Jagodnjak dobila je PRIZNANJE za obračunsku transparentnost u razdoblju studeni 2020. -  travanj 2021. od Instituta za javne finansije

 

R.Br. Općina Županija

Br. stanovnika 2011.

Ukupno EU fodnovi 2017 Ukupno EU fondovi 2020 TREND 2017-2020 (broj)
1 Perušić Ličko-senjska 2.638 68.000 16.704.944 16.636.944
2 Podstrana Splitsko-dalmatinska 9.129 0 13.828.613 13.828.613
3 Matulji Primorsko-goranska 11.246 0 12.742.443 12.742.443
4 Nijemci Vukovarsko-srijemska 4.705 520.462 10.816.841 10.296.379
5 Rešetari Brodsko-posavska 4.753 316.061 9.763.446 9.447.385
6 Drenovci Vukovarsko-srijemska 5.174 0 8.624.915 8.624.915
7 Sveti Ivan Žabno Koprivničko-križevačka 5.222 0 8.293.777 8.293.777
8 Čepin Osječko-baranjska 11.599 0 7.987.144 7.987.144
9 Vinodolska Općina Primorsko-goranska 3.577 135.715 7.857.860 7.722.145
10 Jagodnjak Osječko-baranjska 2.023 0 7.255.829 7.255.829
R.br. Općina Županija Br. stanovnika 2011 Ukupno EU fondovi 2020 Udio povučenih sredstava u ukupno povučenim
1 Perušić Ličko-senjska 2.638 16.704.944 6.332,43
2 Fužine Primorsko-goranska 1.592 6.632.029 4.165,85
3 Primorski dolac Splitsko-dalmatinska 770 3.016.567 3.917,62
4 Sućuraj Splitsko-dalmatinska 463 1.763.145 3.808,09
5 Jasenovac Sisačko-moslavačka 1.997 7.581.573 3.796,48
6 Vrbnik Primorsko-goranska 1.260 4.628.099 3.673,09
7 Šandrovac Bjelovarsko-bilogorska 1.776 6.519.675 3.670,99
8 Sutivan Splitsko-dalmatinska 822 3.008.320 3.659,76
9 Jagodnjak Osječko-baranjska 2.023 7.255.829 3.586,67
10 Vrsar Istarska  2.162 7.089.496 3.279,14

*Općina Jagodnjak je osim navedenih sredstava iz EU fondova povukla i 6.959.53,40 kuna na ime Projekta Izgradnje i opremanja društveno vatrogasnog doma u Jagodnjaku čiji je nosilac projekta bilo dobrovoljno vatrogasno društvo Jagodnjak 

Privrednikov Natječaj za dodjelu stipendija školske/akademske 2021/2022 godine

Autor Admin

23 Rujan 2021

Srpsko privredno društvo PRIVREDNIK i ove školske/akademske godine raspisuje natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz dva fonda:

Natječaji za oba Fonda otvoreni su od 23.09. do 18.10.2021. godine

JAVNI POZIV cesta Bolman-Majške Međe

Autor Admin

28 Rujan 2021

Općina Jagodnjak objavljuje JAVNI POZIV  kojim kao pravna osoba obaviještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Cesta Bolman - Majške Međe, na k.č.br. 1787, u k.o. Bolman

o započinjanju postupka izrade geodetskog elaborata diode ili spajanja katastarskih čestica broj 1786 (cesta), 1787 (cesta), 1749 (kanal), 1761 (kanal) u k.o. Bolman u okviru kojeg se formiraju noe katastarske čestice. 

Više pročitajte OVDJE

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko

Anketa - kulin

Volite li jesti kulin?

 

 


  Rezultati