1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • Baner
 

Facebook

  • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

  • Baner

Strukturni fondovi

  • Baner

Gruntovnica i katastar

  • Baner

Arkod

  • Baner

Program razminiranja na područjima pogođenim poplavama – Osječko­baranjska županija

 mine

Načelnici općine Jagodnjak Anđelko Balaban i Darde Ante Vukoja sudjelovali su na uvodnoj konferenciji za Program razminiranja na područjima pogođenim poplavama – Osječko­-baranjska županija održane u Vijećnici županije u Osijeku 4. kolovoza 2015. godine u organizaciji Osječko-baranjske županije.

 

 


Pozdravne govore su osim spomenutih načelnika održali i drugi suradnici na projektu kako slijedi:

Damir Takač PU Osječko-­baranjske županije, Miljenko Vahtarić Hrvatski centar za razminiranje, Dijana Pleština Ured za razminiranje Vlade RH i Vladimir Šišljagić župan Osječko-­baranjske županije. Nakon uvodne riječi Gabrijela Subašić prezentirala je projekt Program razminiranja na područjima pogođenim poplavama – Osječko­-baranjska županija.

Ukratko o Programu razminiranja

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Hrvatski centar za razminiranje 19. svibnja 2015. godine potpisali su ugovor u vrijednosti gotovo četiri milijuna eura za provedbu projekta pod nazivom «Program razminiranja na poplavama pogođenim područjima – Osječko­-baranjska županija» financiranog sredstvima Europske unije u okviru programa IPA komponenta I ­ Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu. Ovim projektom u Osječko­-baranjskoj županiji će se u idućih godinu dana razminirati 4 kvadratna kilometra minski sumnjivog područja. Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 3.992.314,00 eura. Europska unija financirala je projekt s 3.321.000,00 eura, a ostatak od 671.314,00 eura Republika Hrvatska sredstvima državnoga proračuna. Korisnik projekta je Hrvatski centar za razminiranje.

Osječko-­baranjska županija ima 70,7 kvadratnih kilometara minski sumnjivoga područja, koje se proteže kroz 14 gradova i općina. Ovaj projekt odnosi se na projekt razminiranja na području Osječko­-baranjske županije kojim će se razminirati površina od 3.977.000 kvadratnih metara minski sumnjivih površina unutar inundacijskog pojasa rijeke Drave koji obuhvaća šumske površine, prosjeke, protupožarne puteve i kanale na području općina Jagodnjak, Darda i Petrijevci.

Realizacija ovoga projekta imat će utjecaj na poboljšanje gospodarskih i socijalnih prilika na ratom pogođenim područjima, održivi razvoj ruralnih područja te razvoj ruralne ekonomije. Također, omogućit će se provedba preventivnih mjera zaštite od poplava, požara i ekstremnih suša kao i nesmetana eksploatacija šumskih površina kao i sigurnost stanovništa na spomenutim područjima.

Od 1998. godine do danas Europska je unija pomogla proces razminiranja u Republici Hrvatskoj s preko 34 milijuna eura i nastavlja pomagati i dalje kroz sredstva predpristupnih fondova. Od 1991. godine do danas, na prostoru Osječko-­baranjske županije zabilježeno je 227 minskih incidenata u kojima je 40 osoba smrtno stradalo. Posljednji incident dogodio se u ožujku 2013. godine kada je stradao lovac na području općine Šodolovci.

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko