1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • Baner
 

Facebook

  • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

  • Baner

Strukturni fondovi

  • Baner

Gruntovnica i katastar

  • Baner

Arkod

  • Baner

Počela izgradnja DVD doma u Jagodnjaku

PDF Ispis E-mail

 

informativna ploca dvdNAZIV PROJEKTA:

Izgradnja i opremanje Društveno - vatrogasnog doma u Jagodnjaku

NAZIV KORISNIKA:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jagodnjak

VRIJEDNOST PROJEKTA I SUFINANCIRANJE: 6,7 mil. HKN, 85 % EU, 15 % RH

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj je unaprjeđenje vatrogasne službe u selu i Općini Jagodnjak, koja ima tradiciju preko 100 godina.

Posebni ciljevi obuhvaćaju izgradnju prostora za djelovanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Jagodnjaku radi poboljšanja učinkovitosti Društva u gašenju požara, preventivi, izviđanju i osmatranju, uzbunjivanju, civilnoj zaštiti, edukaciji, praktičnim vježbama članova i organizaciji društvenih događanja vezanih za vatrogastvo.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Zgrada doma imat će 3 etaže i toranj: podrum (213,65 m2) + prizemlje (540,68 m2) + kat (213,65m2) + toranj (visina: 15,25 m).

Funkcionalno će biti oblikovana u dva dijela: prostor za okupljanje i dio za dobrovoljno vatrogasno društvo. Podrum je predviđen kao sklonište za civilnu zaštitu u slučaju prirodnih i drugih katastrofa. U podrumu će biti smještena kotlovnica.

Dominantan prostor u prizemlju je dvorana za okupljanje sa 144 sjedećih mjesta. U prizemlju je još garaža (93,68 m2), garderoba, sanitarni čvor i druge, manje prostorije. Na katu su uredi za DVD Jagodnjak i udruge, sanitarni čvor i toranj (15,25 m). Na svim slobodnim kosim krovovima predviđa se postavljanje visokoučinkovitih pločastih solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode. Električna energija će se koristiti za pogon sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Projektom su predviđeni elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Zgrada će se koristiti kao višenamjenski prostor u kojemu se u jednom dijelu predviđa održavanje društvenih događanja vezanih uz rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, a u drugom dijelu bit će sjedište DVD-a Jagodnjak i udruga.

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko