1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
 

Facebook

  • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

  • Baner

Strukturni fondovi

  • Baner

Gruntovnica i katastar

  • Baner

Arkod

  • Baner

JAVNI POZIV cesta Bolman-Majške Međe

Općina Jagodnjak objavljuje JAVNI POZIV  kojim kao pravna osoba obaviještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Cesta Bolman - Majške Međe, na k.č.br. 1787, u k.o. Bolman

o započinjanju postupka izrade geodetskog elaborata diode ili spajanja katastarskih čestica broj 1786 (cesta), 1787 (cesta), 1749 (kanal), 1761 (kanal) u k.o. Bolman u okviru kojeg se formiraju noe katastarske čestice. 

Više pročitajte OVDJE

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko