1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
 

Facebook

  • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

  • Baner

Strukturni fondovi

  • Baner

Gruntovnica i katastar

  • Baner

Arkod

  • Baner

Savjetovanje s javnošću

PDF Ispis E-mail

 

Savjetovanje s javnošću Izmjene i dopune poslovnika općinskog vijeća

Obrazac sudjelovanja (.doc)

Izmjene i dopune (.doc)

Savjetovanje s javnošću (.doc)

Savjetovanje s javnošću o unutarnjem redu JLS-a

Obrazac sudjelovanja (.doc)

Prijedlog odluke (.doc)

Savjetovanje tekst (.doc)

Izvješće (.pdf)

Savjetovanje s javnošću o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja

Odluka o izmjenama i dopunama broj 2 odluke o komunalnom redu

Savjetovnje odluka o izm i dop broj 2 odluke o komunalnom redu

Izvješće o savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnom redu

 

 

Savjetovanje s javnošću o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnog doprinosu

Savjetovanje - Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnom doprinosu

 

 

 

 

 

 

 

Donošenje Proračuna Općine Jagodnjak za 2023. godinu

 

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonska obveza propisana Zakonom o proračunu: Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 31. točka 2. Statuta Općine Jagodnjak           („Službeni glasnik“ broj 02/21.), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Proračun Općine Jagodnjak za 2023. godinu, na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Proračunom Općine Jagodnjak za 2023. godinu.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 10.11.2022. – 09.12.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Proračuna dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

 

 IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA (.pdf)

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU (.doc)

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023. (.pdf)

___________________________________________________________________________________

Izvješće o savjetovanju s javnošću o izvršavanju proračuna

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jagodnjak za 2023. godinu

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonska obveza propisana Zakonom o proračunu: Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 31. točka 2. Statuta Općine Jagodnjak           („Službeni glasnik“ broj 02/21.), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Jagodnjak za 2023. godinu, na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Jagodnjak za 2023. godinu.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 28.10.2022. – 27.11.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

 

__________________________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću - koeficijent za obračun plaće službenika

 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonska obveza propisana Zakonom o plaćama: Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.), u skladu sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10., 125/14.) te Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni glasnik“ Općine Jagodnjak broj 4/20., 1/21.) Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Jagodnjak, na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Jagodnjak.

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 28.10.2022. – 27.11.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Prijedlog odluke

 

Izvješće o savjetovanju s javnošću 

 

________________________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću - odluka o socijalnoj skrbi

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Sukladno odredbama članka 287. točka 3., članka 289. stavka 1. i stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne Novine“ broj 18/22., 46/22., 119/22.), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Odluku o socijalnoj skrbi , na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o socijalnoj skrbi.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 26.10.2022. – 25.11.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU (.doc)

Prijedlog odluke (.doc)

 Izvješće o savjetovanju s javnošću

__________________________________________________________________________________

Savjetovanje s javnošću - vrijednost boda komunalne naknade

Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonska obveza propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu: Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18 - Odluka USRH, 32/20.), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak donosi Odluku o visini vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu , na prijedlog načelnice.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o visini vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 26.10.2022. – 25.11.2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu)

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

 

Obrazac sudjelovanja (.doc)

Prijedlog odluke (.doc)

 

Izvješće o savjetovanju s javnošću

 ________________________________________________________________________________ 

Izvješće o savjetovanju s javnošću 

Kodeks ponašanja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

 

 

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko