LAG Baranja - natječaj

Ispis

Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije od 12. 12. 2012. god. Preuzet ćete ga klikom na LAG Baranja - natječaj. Prijavni obrazac dobit ćete klikom na Obrazac za projektne ideje. Ukoliko imate ideju ili, još bolje, razrađen projekt s dokumentacijom iz oblasti navedenih u Natječaju, prijavite se da uđete u Strategiju, jer će preporuka LAG-a biti vrlo važna kod rangiranja u postupku ocjenjivanja projekata. Prijaviti se mogu poslovni subjekti, organizacije civilnog društva (udruge) i ostali neprofitni sektor. Ako trebate pomoć u razradi ideje i popunjavanju prijavnog obrasca, javite se u Općinu Jagodnjak (tel. 74 55 17, Ljubomir). Rok za prijavu je 31. 12. 2012. god.