Ambulanta

Ispis

ambulanta

ZDRAVSTVENA AMBULANTA - JAGODNJAK

Radno vrijeme

Parni datumi: 07:00 - 13:00, neparni datumi: 13:00 - 19:00

Liječnik

Dr. Vanja Hmelik

Adresa

Borisa Kidriča 68

Telefon

031 745 030